Інформація для батьків

ШАНОВНІ БАТЬКИ,
НА ЦІЙ СТОРІНЦІ РОЗМІЩЕНА
КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВАС

ТІЛЬКИ РАЗОМ З БАТЬКАМИ, СПІЛЬНИМИ ЗУСИЛЛЯМИ, ВЧИТЕЛІ МОЖУТЬ ДАТИ ДІТЯМ ВЕЛИКЕ ЛЮДСЬКЕ  ЩАСТЯ.

В. А. СУХОМЛИНСЬКИЙ 

РОЗКЛАД ДЗВІНКІВ

 № уроку Понеділок-Середа

П’ятниця

Перерва  № уроку Вівторок Перерва
1  9.00 – 9.45 10 хв  1 9.00 – 9.45 5 хв
2  9.55 – 10.40 15 хв  2 9.50 – 10.35 15 хв
3  10.55 – 11.40 15 хв  3 10.50 – 11.35 20 хв
4  11.55 – 12.40 10 хв  4 11.55 – 12.40 10хв
5  12.50 – 13.35 5 хв  5 12.50 – 13.35 5 хв
6  13.40 – 14.25 5 хв  6  13.40 – 14.25 5 хв
  7  14.30 – 15.15  14.30 – 15.15
 № уроку Четвер Перерва
1  9.00 – 9.45 5 хв
2  9.50 – 10.35 10 хв
3  10.45 – 11.30 15 хв
4  11.45 – 12.30 5 хв
 12.35 – 13.00 5 хв Виховна

година

 

5  13.05 – 13.50 5 хв
   6  13.55 – 14.40 5 хв
   7  14.45 – 15.30

 

 

 

Стаття 53 Конституцiї України гарантує кожному право на освiту. Забезпечення цього права регламентовано галузевими законами: “Про освiту”, “Про загальну середню освiту” та iншими пiдзаконними актами.

Державна полiтика у сферi освiти зобов’язує не тiльки створювати умови для навчання й виховання дiтей, але й покладає на школу i батькiв обов’язок здiйснювати контроль за тим, щоб кожна дитина навчалась для здобуття повної загальної середньої освiти, яка вiдповiдно до ст. 35 Закону України “Про освiту” є обов’язковою.

Дана робота регламентується такими нормативними документами:

 • ст. 53 Конституцiї України,
 • ст. 35 Закону України “Про освiту”,
 • ст. 6, 18 Закону України “Про загальну середню освiту”,
 • ст. 19 Закону України “Про охорону дитинства”,
 • постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.04.2000 № 646 “Про затвердження Iнструкцiї з облiку дiтей i пiдлiткiв шкiльного вiку”,
 • наказом Мiнiстерства освiти i науки України вiд 22.12.2009 № 1175 “Про вдосконалення контролю за охопленням навчанням дiтей i пiдлiткiв шкiльного вiку”.
Вiдповiдно до представлених документiв адмiнiстрацiєю та класними керiвниками 1-11 класiв здiйснюється щоденний контроль присутностi учнiв в школi. Вiдповiдальнiсть за здобуття дiтьми повної загальної середньої освiти в першу чергу покладається на батькiв. Тому, у разi вiдсутностi дитини у школi батьки повиннi дiяти за наступним алгоритмом (ст. 15 Iнструкцiї з облiку дiтей i пiдлiткiв шкiльного вiку, затвердженої Постановою вiд 12 квiтня 2000 р № 646):

1. Якщо дитина захворiла. Телефонувати класному керiвнику i повiдомити про хворобу дитини до початку навчальних занять, бо вiдповiдно до Iнструкцiї ведення класного журналу, у роздiлi “Облiк вiдвiдування (пропускiв занять)” класний керiвник щодня вiдмiчає кiлькiсть урокiв, пропущених кожним учнем i вказує причину вiдсутностi. Коли дитина одужає, надати до школи медичну довiдку.

2. Якщо передбачається пропуск заняття за сiмейними обставинами (до 3-х днiв) Батьки надають письмове пояснення на iм’я директора школи у перший день вiдсутностi дитини.

3. Якщо передбачається лiкування дитини в санаторiї або участь у спортивних змаганнях тощо бiльше трьох днiв. Батьки заздалегiдь надають заяву на iм’я директора школи i копiю документа, який є пiдставою для вiдсутностi дитини (путiвка, довiдка лiкаря тощо).

ДЕСЯТЬ ЗАПОВІДЕЙ ДЛЯ БАТЬКІВ МАЙБУТНЬОГО ПЕРШОКЛАСНИКА:

Починайте “забувати” про те, що ваша дитина маленька. Давайте їй посильну роботу вдома, визначте коло її обов’язків. Зробіть це м’яко: “який ти в нас уже великий, ми навіть можемо довірити тобі помити посуд”.

Визначте загальні інтереси. Це можуть бути як пізнавальні інтереси (улюблені мультфільми, казки, ігри), так і життєві (обговорення сімейних проблем).

Залучайте дитину до економічних проблем родини. Поступово привчайте порівнювати ціни, орієнтуватися в сімейному бюджеті (наприклад, дайте гроші на хліб і на морозиво, коментуючи суму на той і на інший продукт).

Не лайте, а тим більше – не ображайте дитини в присутності сторонніх. Поважайте почуття й думки дитини. На скарги з боку навколишніх, навіть учителя або вихователя, відповідайте: “Спасибі, ми обов’язково поговоримо на цю тему”.

Навчіть дитину ділитися своїми проблемами. Обговорюйте з нею конфліктні ситуації, що виникли з однолітками і дорослими. Щиро цікавтеся її думкою, тільки так ви зможете сформувати в неї правильну життєву позицію.

Постійно говоріть з дитиною. Розвиток мовлення – запорука гарного навчання. Були в театрі (цирку, кіно) – нехай розповість, що більше всього подобалося. Слухайте уважно, ставте запитання, щоб дитина почувала, що це вам цікаво.

Відповідайте на кожне запитання дитини. Тільки в цьому випадку її пізнавальний інтерес ніколи не вгасне.

Постарайтеся хоч іноді дивитися на світ очима вашої дитини. Бачити світ очима іншого – основа для взаєморозуміння.

Частіше хваліть вашу дитину. На скарги про те, що щось не виходить, відповідайте: “Вийде обов’язково, тільки потрібно ще раз спробувати”. Формуйте високий рівень домагань. І самі вірте, що ваша дитина може все, потрібно тільки допомогти. Хваліть словом, усмішкою, ласкою й ніжністю.

Не будуйте ваші взаємини з дитиною на заборонах. Погодьтеся, що вони не завжди розумні. Завжди пояснюйте причини ваших вимог, якщо можливо, запропонуйте альтернативу. Повага до дитини зараз – фундамент шанобливого ставлення до вас тепер і в майбутньому.

Що потрібно першокласнику?

 1. Зошити в клітинку, 12 або 18 аркушів (7 – 10 на рік)
 2. Зошити в косу лінійку, 12 або 18 аркушів (7 – 10 на рік)
 3. Альбом для малювання / папка для акварелі
 4. Кольоровий папір (2 пачки)
 5. Кольоровий картон (2 пачки)
 6. Ножиці
 7. Клей
 8. Прості олівці ( не менше 10 )
 9. Кольорові олівці (2 набори)
 10. Точилка
 11. Лінійка 20 — 25 см
 12. Пластилін
 13. Дощечка для ліпки
 14. Фарби акварельні
 15. Фарби Гуаш
 16. Пензлі ( грубі та тоненькі)
 17. Кулькові або гелеві ручки з чорнилом фіолетового кольору  (7-10  на рік)
 18. Палички для лічби (або інший лічильний матеріал)
 19. Обкладинки для підручників і зошитів
 20. Гумка для зтирання
 21. Підставка для олівців ( не обов’язково)
 22. Підставка для підручників ( не обов’язково)
 23. Папка для зошитів
 24. Пенал
 25. Прозорі файли для зберігання робіт
 26. Форма спортивна
 27. Перезувне взуття (зручне!)
 28. Спортивне взутя
 29. Вологі та сухі серветки
 30. Форма шкільна (зручна для дитини)

Орієнтовні завдання для визначення готовності шестирічок до навчання

Завдання №1
Зміст завдання: Визначення взаємозворотності відношень між величинами та розміщенням предметів у просторі. З’ясовується сформованість словесно-логічного мислення в процесі встановлення протилежних до даних відношень між величинами і розміщенням предметів у просторі без опори на наочність.
Стимульний матеріал: Судження, що послідовно висловлюються психологом:
1. олівець коротший від лінійки;
2. кавун важчий від яблука;
3. Вітя вищий від Сашка;
4. шафа стоїть зліва від ліжка;
5. стіл стоїть під лампою;
Психолог висловлює судження та просить дитину висловити протилежне.
Готові до навчання діти з високим рівнем розвитку можуть виконувати завдання самостійно у повному обсязі. Значній частині буває достатньо допомогти у вигляді розгорнутого судження, наприклад: «Якщо лінійка довше від олівця, то як сказати, який тоді олівець?» Якщо дитина не встановлює відношення, можна дати зразок виконання: «Якщо лінійка довша від олівця, то олівець коротший від лінійки» Далі дитині пропонується самостійно визначити інші відношення.
Неготові до навчання діти мають недостатньо сформовані уявлення про відношення між величинами і особливо просторові (два останніх завдання). Тому їм потрібна допомога до визначення кожного відношення. При цьому діти неточно вживають поняття. Значна частина неготових до навчання дітей це завдання не виконує

Завдання №2

Зміст завдання: З’ясування математичних уявлень дітей: виконання дитиною ряду математичних операцій – відтворення числового ряду, встановлення кількісних відношень, рахункової операції та розв’язання елементарної задачі.
Стимульний матеріал: Лічильні палички чи натуральні об’єкти (ґудзики, горіхи, квасоля та ін.)
Хід дослідження: Дитині пропонується ряд математичних завдань і дається інструкція.
Інструкція:
порахуй до десяти в прямому та оберненому порядку;
рахуй від шести (чотирьох) в прямому порядку;
рахуй в оберненому порядку від семи (п’яти);
поклади в одну купку сім паличок (горішків, квасолин), а в другу – п’ять. Скажи, де більше? На скільки більше? Зроби так, щоб у обох купках було порівну;
розв’яжи таку задачу: на дереві сиділо чотири горобці, потім до них прилетіло ще два. Скільки стало всього горобців? А потім три горобці відлетіли. Скільки залишилось горобців? (множини можна варіювати в межах шести).
Готові до навчання діти повинні легко рахувати до десяти в прямому порядку та від заданого числа. Вони також повинні самостійно утворювані множини та визначати кількісні відношення між ними. (більше – менше, на скільки більше – менше, однаково). Окремі діти можуть мати труднощі у визначенні відношення «на скільки більше – менше». Проте вони повинні успішно скористатися допомогою у вигляді запитання: «Скільки потрібно забрати паличок, щоб стало порівну?» Діти також повинні самостійно розв’язувати задачі в одну дію на додавання та віднімання в межах шести.
Неготові до навчання діти натуральний ряд чисел відтворюють механічно. Про це свідчить нездатність дитини полічити від заданого в прямому та зворотному порядку. Вони не виконують завдання на встановлення кількісних відношень між множинами натуральних об’єктів, особливо під час з’ясування кількісного відношення «на скільки більше». При цьому допомога виявляється неефективною. Діти терплять труднощі в розумінні умови задачі. Окремі з них можуть розв’язувати задачу із залученням наочності.
—————————————————————————————————–

Пам’ятка батькам п’ятикласника

У ваших дітей проблемно-переломний період, тому будьте особливо спостережливими, уважними, небайдужими.

У 5-му класі розширився обсяг основних предметів, зросла кількість предметів, тому збільшується час для підготовки уроків.

Забезпечте своїм дітям удале поєднання відпочинку, фізичної праці та роботи над уроками.

Програми включають більше теоретичного матеріалу. Тому слід привчати дітей міцно заучувати окремі правила з математики, української мови, географії тощо.

Уважно стежте за рівнем виразного читання ваших дітей. Хай удома виразно читають усі тексти, що задані з різних предметів.

Стежте за порадами вчителів, записаними у щоденниках і робочих зошитах.

Дбайте про те, щоб дитина навчалась бути охайною в усьому, включаючи бережне ставлення до підручників.

Ніколи не поспішайте з висновками ні про дитину, ні про вчителя – прийдіть у школу, поспілкуйтеся з учителем.

Намагайтесь придбати для сімейної бібліотеки різноманітні словники та довідкову літературу.

Пам’ятайте, що клас, де навчається ваша дитина, – ціле трьох колективів: дітей, батьків, учителів. Чим дружніші, цілеспрямованіші будуть ці колективи, у тим кращій атмосфері буде формуватись ваш хлопчик чи дівчинка. Це залежить від кожного й від вас теж.

Не забувайте: дитину не слід карати за невміння, а терпеливо вчити, підказувати, радити, допомагати, підтримувати.

Керуйтесь у спілкуванні з дитиною правилом: найдієвіший засіб виховання – особистий приклад.

Дбайте про всебічний розвиток своєї дитини.

Умійте ставити себе на місце дитини.

Пам’ятайте: праця, зокрема навчальна, не завдає шкоди вихованню дитини, а бездіяльність – перший ворог.

Рекомендації батькам п’ятикласників

 Надихайте дитину на розповідь про шкільні справи. Не обмежуйте свій інтерес звичайним питанням на зразок: «Як минув твій день у школі?» Щотижня обирайте час, вільний від домашніх справ, і уважно розмовляйте з дитиною про школу. Запам’ятовуйте імена, події, деталі, про які дитина повідомляє вам, використовуйте їх надалі для того, щоб починати бесіди про школу.

Регулярно розмовляйте з учителями вашої дитини про її успішність, поводження та взаємини з іншими дітьми. Навіть якщо немає особливих приводів, для занепокоєння, консультуйтеся з учителем не рідше, ніж раз на місяць.

Знайте програму й особливості школи, де вчиться ваша дитина. Відвідуйте всі заходи й зустрічі, організовані батьківським комітетом і педагогічним колективом. Використовуйте будь-які можливості дізнатися, як ваша дитина навчається і як її навчають.

Допомагайте дитині виконувати домашні завдання,але не робіть їх самі. Установіть спеціальний час для виконання домашнього завдання і стежте за виконанням цих настанов, що допоможе вам сформувати позитивне ставлення до навчання.

Допоможіть дитині відчути інтерес до того, що викладають у школі. З’ясуйте, що взагалі цікавить вашу дитину, а потім установіть зв’язок між її інтересами й предметами, що вивчають у школі.

Особливі зусилля докладайте для того, щоб підтримувати спокійну й стабільну атмосферу вдома, коли в шкільному житті дитини відбуваються зміни.

За будь–якої можливості намагайтеся уникнути значних змін або порушень у домашній атмосфері протягом першого півріччя. Спокій домашнього життя дитини допомагає їй ефективніше розв’язувати проблеми в школі.

Безпека в Інтернеті

5 простих правил для батьків

 • Підвищуйте власну комп’ютерну та інтернет-обізнаність.
 • Опановуйте інтернет разом із дитиною.
 • Станьте другом дитині у соціальній мережі, або попросіть близьких знайомих зробити це.